NSCC Pictou Campus Library

NSCC Pictou Campus Library
39 Acadia Avenue
PO Box 820
Stellarton, Nova Scotia
B0K 1S0
Tel: 1 (902) 755-7201

Library Website